Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

Lector Studiebegeleiding biedt voorbereiding op het staatsexamen. Wij begeleiden staatsexamenkandidaten op alle niveaus en in alle vakken, en zowel adolescenten als volwassenen.

 

Wij bieden verschillende vormen van begeleiding voor het staatsexamen en desgewenst het bijbehorende college-examen (het meestal mondelinge examen dat als vervanging geldt voor de schoolexamens). Dit kan voor adolescenten groepsbegeleiding / huiswerkbegeleiding zijn die op een aantal dagen per week plaatsvindt, maar privé-begeleiding gedurende één of enkele uren per week is ook mogelijk.

 

Werkwijze

Onze werkwijze is erg afhankelijk van de situatie van de examenkandidaat. Betreft het één of meerdere vakken? Worden er ook elders klassikale lessen gevolgd, of zal de volledige voorbereiding met begeleiding van Lector plaatsvinden? Dient er rekening gehouden te worden met andere verplichtingen zoals werk en/of studie, en welke verwachtingen en wensen heeft men ten aanzien van de zelfstandige voorbereiding? Al deze zaken bespreken wij graag in een persoonlijk gesprek. Naar aanleiding daarvan stellen wij een geschikt begeleidingstraject voor.

 

Locaties en contact

Studiebegeleiding voor het staatsexamen kan op al onze vestigingen plaatsvinden. Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met ons opnemen via 088 2211444 of per e-mail: info@lectorstudie.nl.