Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

 Het is mogelijk om bij Lector Studiebegeleiding behandeling voor dyslexie, dyscalculie en faalangst (remedial teaching) te volgen. Ons huiswerkinstituut heeft hiervoor een partnerschap met Buro Leerlingenhulp. Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen en leerstoornissen, en biedt bij Lector individuele behandeling voor dergelijke problematiek.

 

De wekelijkse begeleiding is individueel van aard en is gericht op de specifieke en unieke behoeften van het kind. De lessen duren 60 minuten, waarvan 50 minuten directe tijd met de leerling en 10 minuten indirecte tijd, en worden gegeven door een psycholoog of orthopedagoog. De behandelaar stelt een individueel en uniek plan van aanpak op als een leerling wordt aangemeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van een standaard programma.

 

 Afhankelijk van de geconstateerde tekorten en de juist sterk ontwikkelde kanten van de leerling wordt een handelingsplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden waarover het kind beschikt.

 

Sommige kinderen worden aangemeld met een leerachterstand en/of vermoedens van een leerstoornis of leerprobleem. Er moet dan vaak nog worden geconstateerd wat de oorzaak van de moeilijkheden is. Door middel van didactische tests, observaties en gegevens van de school en/of ouder(s), wordt inzicht verkregen in de problemen. Zo wordt bepaald welke methoden het beste aansluiten bij de behoeften van de leerling. Andere kinderen hebben al bij aanmelding een verslag van een onderzoek. De diagnose en resultaten geven aan wat de probleemgebieden zijn en vormen dan, naast onze eigen bevindingen, het uitgangspunt voor de begeleiding.

 

Tijdens de begeleiding wordt gewerkt met verschillende moderne educatieve methoden, computersoftware en materialen. Tevens wordt de inhoud aangepast op de leermethoden van de school. Er wordt dan ook frequent en goed contact onderhouden met scholen en/of ouders, om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Gedurende de begeleiding worden de leerlingen zowel op het gebied van leren als sociaal-emotioneel nauwlettend gevolgd. Regelmatig worden de leervorderingen gemeten door middel van evaluatietoetsen, zodat het handelingsplan aangepast kan worden aan eventuele nieuwe behoeften en hulpvragen.