Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

Volg ons op:

huiswerkbegeleiding_bijles_Nederlands.jpg

 

Lector Studiebegeleiding geeft op verschillende locaties in Den Haag bijles in alle vakken en op alle niveaus.

 

Onze bijlessen in Den Haag worden door onze eigen medewerkers verzorgd. Zij hebben allen een vwo-diploma op zak en zijn universitair geschoold. Daarnaast hebben zij als studiebegeleiders bij Lector veel ervaring opgedaan met diverse vormen van leerproblematiek.

Gedurende een bijles kan de leerling al zijn vragen kwijt. Afhankelijk van de specifieke situatie wordt er voorbereid op de aankomende toetsmomenten en worden er hiaten in de kennis opgespoord en gedicht. Indien nodig kan er extra oefenmateriaal gebruikt worden om de leerling buiten de bijlessen nog meer met de stof te laten oefenen, naast de reguliere lessen op school. Ook wordt er veel aandacht besteed aan leermethodiek en -strategie.

Desgewenst nemen wij contact op met de vakdocent om de specifieke situatie te bespreken. Wij zijn met alle scholen in de regio bekend en plegen regelmatig overleg met docenten en mentoren.

 

Bijles Den Haag

Bijles in Den Haag is te volgen op één van onze vestigingen:

  • Vestiging Den Haag Centrum – Elandstraat 2
  • Vestiging Den Haag Benoordenhout – Wassenaarseweg 20
  • Vestiging Gymnasium Haganum - Laan van Meerdervoort 57 (alleen voor leerlingen van deze school) 

Duur

Bijlessen vinden normaliter wekelijks plaats en duren 60, 90 of 120 minuten. Het is echter ook mogelijk om incidenteel een bijles te volgen, als onze agenda dat toelaat. Bijlessen kunnen wekelijks geboekt worden, er is geen sprake van een minimum aantal of opzegtermijn.

 

Volg de vorderingen!

Wij maken gebruik van ons eigen leerlingvolgsysteem Points. Leerlingen en ouders krijgen een eigen account, waarmee altijd het persoonlijke dossier met alle afspraken en verslagen van de bijlessen in te zien zijn.

 

Vakken en niveaus

Wij verzorgen bijles op de volgende niveaus:

  • Basisschool
  • Voortgezet onderwijs (vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium, tto)
  • Staatsexamen (alle niveaus)
  • Mbo / hbo / wo (afhankelijk van studie en vak) 

 Op onze vestigingen in Den Haag is bijles te volgen in de volgende vakken:

 

Wiskunde (A, B, C en D) Natuurkunde
Scheikunde Biologie
Algemene natuurwetenschappen (ANW)  Economie
Management & Organisatie (M&O) Engels 
Frans Duits
Nederlands Latijn
Grieks Geschiedenis
Aardrijkskunde Maatschappijleer
Filosofie Cultureel kunstzinnige vorming (CKV)
Informatica Rekenen en taal

 

Afspraak maken 

Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen via 088 2211444 of info@lectorstudiebegeleiding.nl.