Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

Volg ons op:

huiswerkbegeleiding_bijles_Duits.jpg

 

Voor alle schoolvakken bieden wij bijlessen, zo ook voor het vak Duits. Hoewel de taal veel overeenkomsten met het Nederlands heeft zijn er ook veel verschillen, waaronder de welbekende naamvallen.

 

Tijdens een bijles Duits komt de Duitse grammatica uiteraard ruim aan bod. Daarnaast is er veel aandacht voor woordbegrip, tekstverklaring en uitspraak. Met scholieren uit de bovenbouw wordt desgewenst ook aandacht besteed aan de Duitse literatuur.

 

Een bijles bij Lector Studiebegeleiding duurt normaal gesproken één, anderhalf of twee klokuren. Scholieren van alle niveaus (vmbo, havo en vwo) kunnen bij ons terecht, maar wij begeleiden ook studenten uit het mbo, hbo en wo.

 

Wil je een bijles bij ons boeken? Neem dan contact op met de vestiging van jouw keuze.

 

 

Alle bijlesvakken

Wij geven in deze vakken bijles:

 

Wiskunde (A, B, C en D) Natuurkunde
Biologie Nederlands
Algemene natuurwetenschappen (ANW)  Economie
Management & Organisatie (M&O) Engels 
Frans Duits
Aardrijkskunde Latijn
Grieks Geschiedenis
Scheikunde Maatschappijleer
Filosofie Cultureel kunstzinnige vorming (CKV)
Informatica Rekenen en taal