Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

huiswerkbegeleiding_bijles_wiskunde_en_rekenen.jpg

 

Bij Lector volg je bijles wiskunde bij een ervaren docent. Onze studiebegeleiders zijn universitair geschoold en hebben veel ervaring met scholieren uit alle leerjaren en van alle niveaus. Bijles is mogelijk voor wiskunde A, B, C en D. Wij geven ook bijlessen rekenen aan kinderen uit groep zeven en acht, alsmede bijlessen ter voorbereiding op de rekentoets.

 

Wiskunde is voor veel scholieren het moeilijkste vak. Velen leggen zich erbij neer dat ze “gewoon niet goed zijn” in wiskunde. Wij geloven niet in genetische wiskundeknobbels, wel in goede uitleg van een goede docent, ontwikkeling van wiskundig inzicht door het aandachtig volgen van de lessen op school en eventueel extra uitleg in de vorm van bijles wiskunde.

 

Inhoud bijles wiskunde

 

Het vak Wiskunde vergt enige theoretische kennis, maar vooral veel oefening. Wiskunde is een vaardigheid en vaardig word je vooral door iets vaak te doen. Het maken van een samenvatting en leren van theorie werkt bij geschiedenis of aardrijkskunde erg goed, maar bij wiskunde niet. Oefenen op de juiste manier en met de juiste uitleg is de sleutel. Dit komt dan ook uitgebreid terug in bijlessen wiskunde bij Lector Studiebegeleiding. In een typische bijles wiskunde geeft de bijlesdocent uitleg over theorie en wordt er daarna veel geoefend, waarbij de docent de leerling meeneemt in zijn of haar gedachtegang en aanpak van een specifiek vraagstuk. Belangrijk bij wiskunde is gestructureerd en netjes werken, iets wat wij al onze leerlingen proberen mee te geven. Natuurlijk is het ook belangrijk om tijdens de lessen op school goed op te letten naar de uitleg van de vakdocent en het huiswerk altijd goed bij te houden. Bij onze huiswerkbegeleiding is dat bijvoorbeeld een belangrijk punt van aandacht.

 

Waar is bijles wiskunde te volgen?

 

Wij geven bijlessen op al onze vestigingen. Onze bijlessen zijn altijd volledig één-op-één, en duren één, anderhalf of twee uur. Desgewenst is er frequent contact met ouders over de vorderingen, en de vakdocent op school.

Via ons leerlingvolgsysteem Points hebben ouders, verzorgers en andere contactpersonen zoals de docent of mentor op school online toegang tot alle afspraken.


Lector Studiebegeleiding heeft het keurmerk van de LVSi.

 

Voorbereiding citotoets en rekentoets

 

Het is ook mogelijk om bijles wiskunde of bijles rekenen te volgen bij Lector ter voorbereiding op de Cito toets of de rekentoets. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

 

Wij verzorgen bijlessen op de volgende niveaus:

  • Voortgezet onderwijs (vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium, tto)
  • Staatsexamen (alle niveaus)
  • basisschool
  • mbo
  • hbo (diverse studies, o.a. pabo) en wo (diverse studies)

 

 

Vakken

Wij geven bijles in onder meer de volgende vakken:

 

Wiskunde (A, B, C en D) Natuurkunde
Scheikunde  Biologie
Algemene natuurwetenschappen (ANW)  Economie
Management & Organisatie (M&O) Engels 
Frans Duits
Nederlands Latijn
Grieks Geschiedenis
Aardrijkskunde Maatschappijleer
Filosofie Cultureel kunstzinnige vorming (CKV)
Informatica Rekenen en taal

  

 

Voor studenten (mbo, hbo en universitair) biedt lector Studiebegeleiding ook bijlessen aan in de vakken van de meeste studies. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

  

 

Vestigingen en contact

De bijlessen worden gegeven één van de vestigingen van Lector Studiebegeleiding in Voorburg, Oegstgeest of Den Haag. Voor leerlingen van het Marnix Gymnasium te Rotterdam, het Gymnasium Haganum te Den Haag, de Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem en het Utrechts Stedelijk Gymnasium geldt dat zij ook bijles op school kunnen volgen bij Lector.

 

Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen.