Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

Faalangst is vanuit klinisch perspectief bekeken een angststoornis. Mensen met faalangst zijn letterlijk angstig om te falen, wat zich op allerlei manieren kan manifesteren. Er worden drie soorten faalangst onderscheiden, welke in combinatie kunnen optreden. 

Sociale faalangst houdt verband met sociale taken, zoals het omgaan met anderen en sociaal gedrag in het openbaar. Kinderen met sociale faalangst zijn bijvoorbeeld geremd in het leggen van contacten. Zij zijn bang om af te gaan voor hun klasgenoten, vertonen vaak erg bescheiden gedrag en staan het liefst zoveel mogelijk op de achtergrond. 

Motorische faalangst manifesteert zich bij taken waarbij een beroep wordt gedaan op de motoriek van een kind, bij bewegingen die het met zijn of haar lichaam moet maken. Deze vorm van faalangst komt bijvoorbeeld tot uiting bij een sportwedstrijd of tijdens het maken van een tekening of knutselwerkje.

Cognitieve faalangst is angst voor het maken van fouten tijdens het huiswerk en bij proefwerken. Kinderen zijn bang dat ze het niet kunnen en denken bij voorbaat al dat ze de stof niet zullen snappen. Ze voelen zich dom en hebben vaak een 'black out' als ze het gevoel hebben te moeten presteren bij de opdrachten die tijdens het huiswerk of bij een toets gemaakt moeten worden. 

 

Het is mogelijk om bij Lector Studiebegeleiding een screening naar faalangst te laten plaatsvinden, welke uitgevoerd wordt door onze partner Buro Leerlingenhulp. Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen.

 

Deze screening bestaat uit de volgende onderdelen: 

  •        Het in kaart brengen van de probleemgebieden
  •        Reeks testen gericht op de probleemvraag
  •        Schriftelijke rapportage
  •        Mondelinge toelichting

 

Als blijkt dat er inderdaad sprake is van faalangst, dan kunnen er specifieke maatregelen genomen worden om het kind hierin zo goed mogelijk te faciliteren. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van behandeling van faalangst, welke desgewenst eveneens bij Lector Studiebegeleiding kunnen plaatsvinden. Behandeling van faalangst wordt op onze locaties door onze partner Buro Leerlingenhulp verzorgd.

Alle onderzoeken, screeningen en behandelingen worden uitgevoerd door een bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

 

Kosten

De kosten voor een screening naar faalangst bedragen € 385. Desgewenst kunnen tijdens deze screening ook de cognitieve capaciteiten worden onderzocht (tegen een meerprijs).