Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn om meer inzicht te verkrijgen in de cognitieve capaciteiten van een kind. Bijvoorbeeld als hij of zij niet goed mee kan komen op school, veel moeite heeft met bepaalde vaardigheden of juist op sommige gebieden uitblinkt in verhouding tot klasgenoten. 

Bij twijfels over het juiste schoolniveau kan een intelligentieonderzoek ook uitkomst bieden.

 

Het is mogelijk om een dergelijk onderzoek bij Lector Studiebegeleiding te laten uitvoeren. Wij maken gebruik van de differentiële aanlegtest (DAT), waarbij verschillende relevante onderdelen worden getest, zoals woordkennis, rekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht. De uitslagen van deze test kunnen wij met verschillende leeftijds- en niveaugroepen vergelijken. De testresultaten worden uiteraard met u en uw kind besproken en vastgelegd in een schriftelijke rapportage.

 

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

  •        Intakegesprek
  •        Afname intelligentieonderzoek
  •        Observaties
  •        Uitgebreide schriftelijke rapportage
  •        Mondelinge toelichting
  •        Indien gewenst nemen wij contact met school op om de resultaten toe te lichten

Alle onderzoeken uitgevoerd door een bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

 

Kosten

De kosten voor een onderzoek naar intelligentie bedragen € 435.