Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

 

Dyscalculie is leerstoornis die zich vooral uit bij rekenen/wiskunde. Kenmerkend voor dyscalculie is dat het automatiseren van handelingen en kennis op het gebied van rekenen niet of nauwelijks tot stand komt. Ook kan er sprake zijn van aanverwante beperkingen zoals problemen met ruimtelijk inzicht, klokkijken of dyslexie. Dyscalculie openbaart zich vaak al op jonge leeftijd. Een kind met dyscalculie ervaart bijvoorbeeld problemen met (eenvoudige) optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen en delen. Het inzicht in getalbegrip en getallenopbouw is gebrekkig en er is sprake van een achterstand op school.

 

Om dyscalculie te kunnen vaststellen, is een uitgebreid psychologisch onderzoek nodig. Lector Studiebegeleiding heeft een partnerschap met Buro Leerlingenhulp. Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen, en voert bij Lector de onderzoeken naar dyscalculie uit. 

 

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

  •        Een intakegesprek
  •        Een intelligentieonderzoek
  •        Observaties
  •        Een serie tests gericht op dyscaluclie
  •        Rapportage van het onderzoek
  •        Mondelinge toelichting van de resultaten in een eindgesprek
  •        Indien nodig een schoolgesprek

 

Als blijkt dat er inderdaad sprake is van dyslexie, dan kunnen er specifieke maatregelen genomen worden om het kind hierin zo goed mogelijk te faciliteren. Vaak ervaart het kind meer begrip voor zijn of haar situatie en biedt de school voorzieningen en hulpmiddelen indien nodig (extra tijd bij overhoringen). Ook zijn er mogelijkheden voor specifieke behandeling van dyslexie, zoals remedial teaching. Dergelijke behandelingen zijn eveneens te volgen bij Lector Studiebegeleiding, welke ook door onze partner Buro Leerlingenhulp worden verzorgd.

 

Alle onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd door een bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

 

Kosten

De kosten voor onderzoek naar dyscalculie bedragen € 695.