Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

Dyslexie is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. Er zijn verschillende vormen van dyslexie, en de wijze waarop dyslexie zich bij verschillende personen uit is zeer divers. Hoewel er nog steeds veel discussie over de oorzaak van dyslexie is, heeft onderzoek uitgewezen dat deze leerstoornis een neurologische oorzaak heeft, welke een negatieve invloed heeft op diverse aspecten van de fonologische taalverwerking (leesvaardigheid, spelling, grammatica, woordenschat). Dyslexie kan ook van invloed zijn op het handschrift, spraak en gehoor. Mensen met dyslexie moeten vele malen meer hersencapaciteit gebruiken om taal te verwerken dan mensen zonder.

 

Dyslexie openbaart zich vaak al op jonge leeftijd. Een kind dat bijvoorbeeld langzaam leest, veel (overduidelijke) schrijffouten maakt en moeite heeft met taalbegrip en het aanleren van nieuwe woorden zou misschien dyslectisch kunnen zijn.

 

Om dyslexie te kunnen vaststellen, is een uitgebreid psychologisch onderzoek nodig. Lector Studiebegeleiding heeft een partnerschap met Buro Leerlingenhulp. Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen, en voert bij Lector de onderzoeken naar dyslexie uit.

 

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

  •        Een intakegesprek
  •        Een intelligentieonderzoek
  •        Observaties
  •        Een serie tests gericht op dyslexie
  •        Rapportage van het onderzoek
  •        Mondelinge toelichting van de resultaten in een eindgesprek
  •        Indien nodig een schoolgesprek


Als blijkt dat er inderdaad sprake is van dyslexie, dan kunnen er specifieke maatregelen genomen worden om het kind hierin zo goed mogelijk te faciliteren. Vaak ervaart het kind meer begrip voor zijn of haar situatie en biedt de school voorzieningen en hulpmiddelen indien nodig (extra tijd bij overhoringen, vergroting van het lettertype, gebruik van Kurzweil en/of Daisy-speler, etc.). Ook zijn er mogelijkheden voor specifieke behandeling van dyslexie, zoals remedial teaching. Dergelijke behandelingen zijn eveneens te volgen bij Lector Studiebegeleiding, welke ook door onze partner Buro Leerlingenhulp worden verzorgd.

 

Alle onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd door een bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

 

Kosten

De kosten voor onderzoek naar dyslexie bedragen € 695.