Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

Het eindexamenjaar is voor vrijwel alle scholieren een drukke en zware periode. In dit schooljaar vinden verschillende schoolexamens en natuurlijk het eindexamen plaats, waarvoor steeds in een aantal weken grote hoeveelheden stof geleerd en geoefend moeten worden. Ook staan verschillende opdrachten op het programma die grotendeels individueel gedaan moeten worden, zoals praktische opdrachten, handelingsdelen en natuurlijk het profielwerkstuk.


Ons huiswerkinstituut biedt voor eindexamenkandidaten drie vormen van examenbegeleiding, die qua opzet, intensiviteit en duur verschillen.

 

1. Studiebegeleiding eindexamenjaar

Studiebegeleiding tijdens het eindexamen jaar is de meest intensieve vorm van examenbegeleiding die wij bieden. De examenkandidaat werkt hierbij gedurende het gehele (of gedeeltelijke) examenjaar dagelijks op onze locatie met onze studiebegeleiders en wordt zo goed mogelijk voorbereid op de schoolexamens/dossiertoetsen (SE's) en de eindexamens (CSE's). Wij maken samen met de leerling planningen, oefenen alle stof en geven uitleg in alle vakken. Het profielwerkstuk en alle andere opdrachten worden ook met ons gedaan. Naast het vakinhoudelijke komen zaken als structureren, motivatie en leermethodieken ook uitgebreid aan bod. Verder is er intensief contact met ouders en zo nodig de school. Met deze aanpak hebben wij in de afgelopen drie jaren een gemiddeld slagingspercentage van 98% gerealiseerd.

 

Als alternatief voor studiebegeleiding bieden wij voor examenkandidaten ook gerichte bijlessen, die één of twee uur per week plaatsvinden.   

 

Kortom: studiebegeleiding is bedoeld voor scholieren bij wie intensieve ondersteuning voor het gehele eindexamen gewenst is en biedt de meeste kans op slagen.

 

Duur:                    Dagelijks, tot vier uur per dag
Vakken:                Alle
Kosten:                 Zie tarieven

 

2. Individuele examentraining / stoomcursus

Gedurende het schooljaar is het mogelijk om individuele examentrainingen bij ons te volgen. Wij geven examentrainingen voor zowel schoolexamens/dossiertoetsen (SE's) als de eindexamens (CSE's).

 

Een individuele examentraining/stoomcursus duurt acht uur. Deze trainingen zijn hoofdzakelijk gericht op inhoudelijke problematiek die de leerling met een bepaald vak ervaart. De belangrijkste onderwerpen worden behandeld en geoefend, en uiteraard kan de leerling al zijn vragen kwijt. De uren worden verspreid over Twee of drie bijeenkomsten, die in overleg met de leerling ingepland worden.


De stoomcursus is bedoeld voor scholieren die vlak voor het eindexamen een bepaald vak nog eens goed willen oefenen en de puntjes op de "i" willen zetten.

 


Duur:                    Acht uur
Vakken:                Eén
Kosten:                Zie tarieven

 

Keurmerk LVSI

Lector Studiebegeleiding is erkend door de LVSI, de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten. Met het keurmerk van de LVSI voldoet Lector aan diverse kwaliteitseisen. De LVSI biedt tevens een onafhankelijke klachtencommissie.

 

Locaties

De examentrainingen vinden gedurende het gehele jaar plaats op de locaties van Lector in Voorburg, Oegstgeest en Den Haag.

 

Contact

Voor meer informatie of inschrijving kunt u contact met ons opnemen.