Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

Waarom huiswerkbegeleiding volgen? De ervaring leert dat het zelfstandig maken en leren van huiswerk voor veel scholieren moeilijk is. De motivatie vinden om elke dag weer met het huiswerk te beginnen, zich ertoe kunnen zetten om moeilijke onderwerpen niet af te raffelen maar grondig te bestuderen en niet afgeleid worden door televisie, computer of telefoon: voor velen is dit een zware opgave.

 

Ook blijkt steeds weer dat het voor een grote groep scholieren lastig is om overhoringen op een goede wijze voor te bereiden en de juiste leermethoden toe te passen. Daarnaast ervaren veel kinderen vakinhoudelijke moeilijkheden waar zij zelf maar moeilijk of niet uitkomen.

 

Scholieren van alle niveaus kunnen daarom voor huiswerkbegeleiding terecht bij ons huiswerkinstituut: van 1 vmbo tot 6 vwo. Ook geven wij huiswerkbegeleiding aan kinderen van de basisschool. Uit ervaring is gebleken dat er verschillende oorzaken zijn om externe hulp voor het huiswerk in te schakelen, zoals:

 

  • Vakinhoudelijke problematiek
  • Thuis geen goede werkplek en/of teveel afleiding
  • Moeite met structureren, plannen en/of vooruitwerken
  • Weinig motivatie en/of discipline
  • Begeleiding gewenst bij overgang van basisschool naar brugklas
  • Specifieke leerproblematiek als faalangst, adhd en dyslexie
  • Cijfers opkrikken voor extra zekerheid of toelating universiteit

Onze aanpak

Wij bieden huiswerkbegeleiding aan in een rustige en stimulerende leeromgeving, waarbij de leerlingen intensief begeleid worden door kundige en ervaren medewerkers. Onze eigen locaties beschikken over stille studieruimtes met ruime werkplekken en alle benodigde faciliteiten. Ook onderhouden wij zeer regelmatig contact met ouders en eventueel de school. Sinds onze start in 2007 heeft onze aanpak zijn vruchten afgeworpen: in de afgelopen vier schooljaren ging meer dan 95% van de leerlingen die het gehele jaar huiswerkbegeleiding volgden over en het slagingspercentage voor eindexamenkandidaten bedraagt tot op heden 98%. Ons pedagogisch model voor huiswerkbegeleiding is gebaseerd op vier pijlers: structuur, leervaardigheid, kennisoverdracht en motivatie.

 

Structuur

Elke leerling werkt volgens een persoonlijke werkplanning met voldoende voorbereiding voor proefwerken, S.O.'s en examens. Wij houden de volledige agenda en alle resultaten van de leerling bij in ons leerlingvolgsysteem StudyAssist en plannen naast het "reguliere" schoolwerk ook tijd in om voor te bereiden op proefwerken, s.o.'s en examens. Ouders hebben altijd direct online inzage in StudyAssist en zijn daarmee dus altijd op de hoogte van de stand van zaken.

 

Leervaardigheid

Een essentieel onderdeel van huiswerkbegeleiding is het zogenaamde "leren leren". Hieronder valt het aanleren en toepassen van verschillende leerstrategie├źn, het maken van goede samenvattingen, oefenen met geschikte stof en het op de juiste wijze voorbereiden op overhoringen en examens.

 

Kennisoverdracht

Elke leerling heeft tijdens de middag een persoonlijke begeleider die vakinhoudelijke hulp, uitleg en oefening biedt. De begeleider kijkt het maakwerk na, overhoort het leerwerk uitvoerig en gaat zo nodig dieper op de stof in. Er is dus elke dag veel persoonlijke aandacht voor elke leerling.

 

Motivatie

Tijdens huiswerkcursus besteden wij veel aandacht aan het motiveren van onze leerlingen: een gebrek aan motivatie is vaak een oorzaak van problematiek op school. Met onze persoonlijke aanpak proberen wij hier verandering in te brengen, bijvoorbeeld door de huiswerkvrije avond die volgt op een middag bij Lector in het vooruitzicht te stellen!

Huiswerkbegeleiding en StudyAssist

Om het kwaliteitsniveau dat wij bieden zo hoog mogelijk te houden, volgen wij onder andere de schoolresultaten nauwgezet en sturen zo nodig de koers direct bij. Alle relevante informatie over de vakken, cijfers, planningen en andere zaken werken wij dagelijks bij in ons leerlingvolgsysteem StudyAssist en hebben zo altijd een up-to-date beeld van de situatie voor elke leerling. Ouders hebben via internet direct toegang tot dit systeem, zodat zij altijd inzage hebben in de agenda en resultaten. Leerlingen kunnen gebruik maken van een online webapplicatie, waarmee zij via computer, tablet of smartphone hun agenda en werkplanning bij Lector vooraf kunnen inzien (tijdens de begeleiding staan alle telefoons uit). 

Inloggen ouders/verzorgers/mentoren:


Huiswerkinvoer leerling:


 

Keurmerk LVSI

Lector Studiebegeleiding heeft het keurmerk van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI) en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen op het gebied van onder meer didactiek, opleiding, veiligheid en professionaliteit. Tevens biedt de LVSI een onafhankelijke klachtencommissie.

 

Locaties huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding wordt dagelijks gegeven op de vestigingen van Lector Studiebegeleiding in Voorburg, Oegstgeest en Den Haag. Leerlingen van het Marnix Gymnasium in Rotterdam, het Gymnasium Haganum in Den Haag, het Utrechts Stedelijk Gymnasium en de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem kunnen ook huiswerkbegeleiding op school kunnen volgen bij Lector.

 

Openingstijden en contact

Onze huiswerkinstituten in Den Haag, Oegstgeest, Rotterdam, Utrecht, Gorinchem en Voorburg zijn voor huiswerkbegeleiding en bijles dagelijks geopend vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur. Bijlessen vinden plaats tussen 09:00 en 21:00. 

 

 

Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen.