Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

 

Lector Studiebegeleiding geeft op verschillende middelbare scholen examentrainingen. Dit is mogelijk voor alle vakken en op alle niveaus (vmbo, havo en vwo). In de loop der jaren hebben wij honderden examenkandidaten begeleid, zowel op individuele basis als groepsgewijs. Tijdens onze trainingen wordt gebruik gemaakt van oefenmateriaal uit voorgaande examens, en lesmateriaal dat in eigen beheer is ontwikkeld.

 

Werkwijze

De examentrainingen worden gegeven door onze ervaren studiebegeleiders. In overleg met de schoolleiding wordt bepaald voor welke vakken er trainingen gegeven worden en hoe deze praktisch gezien zullen worden uitgevoerd. Tevens wordt afgesproken hoe de inschrijving van de leerlingen verloopt: via de school zelf of direct via ons.

 

De trainingen worden afhankelijk van het aantal deelnemers gegeven door één of meerdere studiebegeleiders. Tijdens elke training is er sprake van zowel klassikale als individuele uitleg en oefening. Wij maken gebruik van eigen examensyllabi, die de leerlingen na afloop van de training meekrijgen voor de verdere voorbereidingen.

 

Duur en data

De duur van de trainingen wordt in overleg met de schoolleiding vastgesteld. Normaliter duurt een examentraining twaalf uur, verspreid over drie dagdelen. Langere of kortere trainingen zijn echter ook mogelijk. De lestijden en data worden eveneens in overleg bepaald.

 

Tarieven

De tarieven die wij hanteren voor examentraining op school zijn afhankelijk van onder meer het aantal trainingen, de duur en aantallen deelnemers. Als u uw wensen kenbaar maakt, dan maken wij graag een offerte.

 

Meer informatie

Als u meer informatie wenst over onze examentrainingen op school, dan kunt u contact opnemen met Jiles Luyt op nummer 088-2211444 of per e-mail via luyt@lectorstudie.nl.