Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

Lector Studiebegeleiding heeft met diverse scholen een samenwerkingsverband, waarbij er door de medewerkers van Lector dagelijkse huiswerkbegeleiding en bijlessen in de school worden gegeven.

 

Met een dependance van Lector Studiebegeleiding in huis kan een waardevolle aanvulling op het klassikale onderwijs geboden worden. Leerlingen die daar behoefte aan hebben worden na schooltijd ondersteund bij het maken en leren van hun huiswerk, de voorbereiding op overhoringen en examens en zo nodig extra bijgespijkerd. Naast inhoudelijke ondersteuning is er bij de huiswerkbegeleiding die wij bieden ook veel aandacht voor structuur en planning, leermethodiek en strategie, motivatie en zelfredzaamheid.

 

Onze ervaring is dat veel ouders de mogelijkheid van het volgen van huiswerkbegeleiding op school als een grote meerwaarde zien. Dit onder meer omdat de begeleiding gegeven wordt door kundige studiebegeleiders die goed bekend zijn met het onderwijs op school, er desgewenst frequent contact is met de docenten en de begeleiding plaatsvindt in een vertrouwde omgeving.

Werkwijze

Samenwerking met Lector Studiebegeleiding op het gebied van huiswerkbegeleiding houdt in dat onze medewerkers de leerlingen na schooltijd in het eigen schoolgebouw begeleiden. In overleg wordt hiervoor een geschikte ruimte gebruikt, zoals een mediatheek of enkele lokalen.

 

De huiswerkbegeleiding wordt in grote lijnen op dezelfde wijze vormgegeven als op onze eigen vestigingen (zie voor meer informatie over onze werkwijze het submenu Huiswerkbegeleiding), en specifieke eisen van de schoolleiding kunnen in overleg worden geïmplementeerd. Dit kunnen vakspecifieke zaken zijn, maar ook praktische wensen zoals openingstijden, tarieven en informatievoorziening.

 

Bij de huiswerkbegeleiding die wij op scholen geven, wordt eveneens gebruik gemaakt van ons leerlingvolgsysteem StudyAssist, waartoe alle belanghebbenden toegang hebben.

 

Desgewenst verzorgen wij naast huiswerkbegeleiding ook bijlessen op school, in alle vakken en op alle niveaus. Meer informatie is te vinden in het submenu Bijles.

Kwaliteit

Lector Studiebegeleiding staat voor kwaliteit. Onze persoonlijk aanpak is gestoeld op structuur, leermethodiek, inhoud en motivatie. Wij staan bekend om onze frequente en open communicatie met zowel ouders als docenten, mentoren en schoolleiders. Onze medewerkers zijn allen universitair geschoold en worden intern opgeleid tot studiebegeleider. Wij hebben eigen (onderwijs)psychologen en (ortho)pedagogen in dienst, maar kunnen desgewenst ook putten uit een uitgebreid netwerk van behandelaars en specialisten op allerlei aanverwante gebieden. Lector Studiebegeleiding heeft het keurmerk van de LVSI, de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten. Dit betekent dat onze organisatie voldoet aan een groot aantal kwaliteitscriteria op het gebied van onder meer het pedagogisch en didactisch beleid, opleiding van de medewerkers en veiligheid.

 

Vergoeding en tarieven

Voor het gebruik van de faciliteiten op school biedt Lector diverse mogelijkheden zoals een maandelijkse financiële vergoeding, schoolkortingstarief, individuele studiebeurzen of een combinatie daarvan. De tarieven die wij voor ouders hanteren, hangen hiermee samen. Ook zijn andere zaken van invloed, zoals de openingstijden. Indien u meer wilt weten over de financiële aspecten van huiswerkbegeleiding op school, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Verdere onderwijsdiensten

Naast huiswerkbegeleiding en bijles verzorgen wij desgewenst ook andere onderwijsdiensten op scholen, zoals examentrainingen, trainingen en (vervangende) lessen, behandeling van leerproblemen, diagnostiek en onderwijsondersteuning voor Passend Onderwijs. Zie hiervoor de betreffende submenu’s op deze website.

 

Meer informatie

Indien u wilt bespreken wat Lector Studiebegeleiding voor uw school kan betekenen of gewoon eens van gedachten wilt wisselen over huiswerkbegeleiding op school, dan kunt u contact opnemen met Jiles Luyt op nummer 088-2211444 of per e-mail via luyt@lectorstudie.nl.