Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

Wij bieden verschillende onderwijsdiensten aan, die gelden als aanvulling op of (tijdelijke) vervanging van het reguliere aanbod op school. Deze diensten verzorgen wij op onze eigen vestigingen, maar desgewenst ook op scholen zelf.

 

Ons aanbod op middelbare scholen omvat:

 

1. Studiebegeleiding op school:

 • Huiswerkbegeleiding
 • Bijlessen
 • Examentrainingen

 

2. Trainingen en lessen op school:

 • Vakspecifieke taal- en rekentrainingen (bijvoorbeeld voor de rekentoets)
 • Programma’s voor taalzwakke leerlingen
 • Bijspijkertrajecten
 • Summer School (zomerschool)
 • Examentrainingen
 • Faalangstreductietrainingen
 • Brugklastrainingen (zowel inhoudelijk als sociaal/emotioneel)

3. Lenteschool en zomerschool:

 • Zomerschoolprogramma's tijdens de zomervakantie
 • Herfstschool, lenteschool en weekendprogramma's

4. Detachering:

 • Lesopvang (vmbo, havo, vwo, mbo, hbo)
 • Onderwijsassistentie / klassenassistentie
 • Het geven van trainingen
 • Surveillance
 • Assistentie bij of volledige organisatie van lentescholen en zomerscholen 
 • Overige werkzaamheden op school

 

5. Onderwijsondersteuning voor passend onderwijs:

 • Diagnostiek en behandeling van leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen
 • Extra ondersteuning aan leerlingen, zowel individueel als groepsgewijs (op de gebieden sociale vaardigheden, weerbaarheid, hoogbegaafdheid, en faalangst, maar ook bijvoorbeeld taal)
 • Hulp bij het opstellen van ontwikkelingsprofielen
 • Remedial teaching
 • (Bij)scholing van (onderwijzend) personeel
 • Hulp bij oudercontact en -begeleiding, bijvoorbeeld bij opvoedingskwesties, maar ook bij taalproblemen
 • Advies aan scholen bij de problemen met de invoering van passend onderwijs (denk hierbij aan omgaan met verschillende leerlingen, niveaus, leerstijlen, gedifferentieerd onderwijs etc.)

 

Meer informatie over onze diensten vindt u onder de betreffende kopjes op deze website. U kunt ook direct contact met ons opnemen.