Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

 

Wij bieden ondersteuning bij de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Door onze expertise op verschillende terreinen, waaronder ontwikkelingspedagogiek, orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie, onderwijspsychologie en uiteraard studiebegeleiding, kunnen wij een breed pakket onderwijsondersteuning aanbieden.

 

De onderwijsondersteuning op het gebied van Passend Onderwijs betreft onder meer:

 

  • Diagnostiek en behandeling van leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen
  • Extra ondersteuning aan leerlingen, zowel individueel als groepsgewijs (op de gebieden sociale vaardigheden, weerbaarheid, hoogbegaafdheid, en faalangst, maar ook bijvoorbeeld taal)
  • Hulp bij het opstellen van ontwikkelingsprofielen
  • Remedial teaching
  • (Bij)scholing van (onderwijzend) personeel
  • Hulp bij oudercontact en -begeleiding, bijvoorbeeld bij opvoedingskwesties, maar ook bij taalproblemen
  • Advies aan scholen bij de problemen met de invoering van passend onderwijs (denk hierbij aan omgaan met verschillende leerlingen, niveaus, leerstijlen, gedifferentieerd onderwijs etc.)
  • Interne huiswerkbegeleiding en individuele lessen op school (zie hiervoor Huiswerkbegeleiding op school)

Onze programma’s met betrekking tot passendoOnderwijs zijn altijd op maat gesneden. Als u hierover meer informatie wenst,dan kunt u contact opnemen met Jiles Luyt op nummer 088-2211444 of per e-mail via luyt@lectorstudie.nl.