Telefoon: 088-22 11 444

Created jtemplate joomla templates

 

Lector Studiebegeleiding verzorgt diverse trainingen op middelbare scholen. Wij hebben verschillende trainingen beschikbaar, maar passen deze graag aan naar specifieke wensen van de schoolleiding. Wij verzorgen onder meer:

 

  • Vakspecifieke taal- en rekentrainingen (bijvoorbeeld voor de rekentoets)
  • Programma‚Äôs voor taalzwakke leerlingen
  • Bijspijkertrajecten
  • Examentrainingen
  • Faalangstreductietrainingen
  • Brugklastrainingen (zowel inhoudelijk als sociaal/emotioneel)

Wij geven voor diverse vakken ook vervangende lessen, bijvoorbeeld in het geval van kort- of langdurende absentie van docenten.

 

Lector Studiebegeleiding biedt al jaren Summer School, waarbij scholieren in de zomervakantie extra onderwezen worden. Onze Summer School is bedoeld om achterstanden en hiaten in de kennis weg te werken, en om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het aankomende schooljaar. Wij verzorgen zomerschool graag op uw school.

 

Daarnaast is het mogelijk om medewerkers van Lector in te zetten als surveillanten, bijvoorbeeld tijdens toetsen en examens.

Meer informatie

Als u meer informatie wenst over vervangende lessen, trainingen, zomerschool of surveillance, dan kunt u contact opnemen met Jiles Luyt op nummer 088-2211444 of per e-mail via luyt@lectorstudie.nl.